Happy op de Vecht
Eilandseweg 6
1394 JE Nederhorst den Berg
tel. 0654308008
email: info@happyopdevecht.nl

 

Wil je voordat je boekt weten wat anderen over ons zeggen? Check dan de reviews op de volgende websites:

 

Algemene voorwaarden:

 • Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. In de tuin zijn diverse op-en afstapjes en de steiger kan bij nat weer glad zijn. De Tiny Houseboat beweegt, let dus goed op bij het op-en afstappen van de boot.
 • De locatie is minder geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn.
 • De Tiny Houseboat is minder geschikt voor hele grote mensen.
 • Onze locatie is bestemd voor mensen die willen genieten van de rust en natuur maar zeker ook voor de suanaliefhebber en de sportieveling!
 • Wij ontvangen maximaal 2 gasten per boeking. 

 

Reserveringsvoorwaarden:

 • Reserveren van de Tiny Houseboat kan via Airbnb (zie bovenstaande link).
  Voor Last Minute of Exclusieve Happy op de Vecht arrangementen via onze social media bel of app je met 06-54308008.
  Reserveren van de elektrische loungeboot, sups en Barrelsauna kan door ons rechtstreeks te bellen/whatsappen of een email te sturen. Voor bij ons bekende gasten geldt dat ze ook de Tiny Houseboat rechtstreeks kunnen boeken. Geef de gewenste datum door en wat je wilt reserveren (Tiny Houseboat, Barrelsauna, loungeboat of sup). We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te antwoorden. 
 • Bij het rechtstreeks reserveren van de Tiny Houseboat brengen wij een aanbetaling van 50% van de huursom in rekening.
 • Je kunt gratis annuleren tot 48 uur na de reservering.
 • Bij annulering 48 uur na de boeking of niet verschijnen op de dag van huur wordt de aanbetaling in rekening gebracht.
 • De borg voor het huren van de Tiny Houseboat bedraagt € 250. Dit dient tezamen met de resterende 50% van de huursom vooraf te worden overgemaakt op onze rekening of contant te worden voldaan bij aankomst. De borg wordt bij geen schade na afloop van de huurperiode binnen 48 uur terugbetaald.

 

Voor het huren van de elektrische loungeboat, trapkano, sup en barrelsauna geldt:

 • Reserveren kan door de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer) van de huurder(s) en de gewenste datum via email door te geven. Wij informeren je dan over de beschikbaarheid en de betaling. 
 • De borg voor het huren van de elektrische loungeboat bedraagt € 500 en voor de sup € 50. Dit dient vooraf te worden voldaan en wordt bij geen schade na afloop van de huurperiode binnen 24 uur terugbetaald. Tevens ontvangen wij graag je legitimatiebewijs.
 • Bij regen of harde wind op de dag van vertrek verplaatsen we in overleg de afspraak.
 • Bij te laat terugkomen worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Het vaargebied is de Vecht, het Hilversums Kanaal en de Wijde Blik.
 • Wil je naar de Spiegelplas of de Loosdrechtse plassen dan is dat  afhankelijk van de huurperiode in overleg mogelijk.

 

Privacyverklaring:

Happy op de Vecht, Eilandseweg 6, 1394 JE Nederhorst den Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Happy op de Vecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Happy op de Vecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Locatie verwerking persoonsgegevens:
Happy op de Vecht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, alsmede onderhoudt Happy op de Vecht een fysieke papieren archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van Happy op de Vecht stemt de klant in met het verwerken van persoonsgegevens op de hier na te noemen plekken. Happy op de Vecht kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacyvoorwaarden van de betreffende partij:

Microsoft excel

Ten behoeve van de ledenadministratie maakt Happy op de Vecht gebruik van Excel.

Facebook/Instagram

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Happy op de Vecht gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

 

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens in Excel worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant. Papieren inschrijfformulieren worden na 3 jaar vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Happy op de Vecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Happy op de Vecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Happy op de Vecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@happyopdevecht.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens:
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen:
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Happy op de Vecht
Eilandseweg 6
1394 JE Nederhorst den Berg
Tel. 0654308008
Email: info@happyopdevecht.nl
d.d. 5 maart 2021